Polipropilen Elyaflar

null

BF - 06 mm Elyaf

BF - 12 mm Elyaf

BF - 19 mm Elyaf

Beton, sıva, şap, alçı, bitüm, prekast ve shotcrete uygulamalar için kullanılan mikro donatı sistemidir. Günümüzde yapılan saha ve laboratuvar çalışmaları göstermiştir ki, BETONFİBER Polipropilen Elyaf kullanılarak inşa edilen projeler her koşulda yüksek performans sağlamaktadır. Dünya genelinde çeşitli projeler üzerinde çalışan mimar, mühendis ve akademisyenler Polipropilen Elyafların kullanımı konusunda hiçnir kaygı taşımamakla birlikte faydaları konusunda hemfikir olmaktadırlar.

BF-06mm Uygulama Alanları

• Tamir ve Yapıştırma Harçları
• Bitümlü Karışımlar
• Beton ve Alçı Sıvalar

BF-06mm Özellikler & Avantajlar

• Sıva ve tamir harçlarında çatlak oluşumu engeller

BF-06mm Katılım Oranları

BETONFIBER®06 – 6 mm uzunluğunda ve 25 gr’lık paketler halindedir. Tamir harçları, dolgu mazlemeleri veya sıvalarda istenilen miktarda kullanılır. BETONFIBER®06 Polipropilen Elyaflar harcın içerisine olduğu gibi katılabilir. Yeterli oranda karışım sağlanıncaya kadar karıştırılmalıdır.

BF-06mm Teknik Özellikleri

Standart : ASTM CIII6 CE, EN 14889-2
BBA 92/2830
Görünüm : Doğal Beyaz Lif
Tip : Polipropilen
Saflık : %100 Saf
Yoğunluk : 0.91 g/cm³
Uzunluk : 6 mm
Kesit & Çap : Dairesel, 18μm –20μm

BF-12mm Uygulama Alanları

• Saha Betonları ve Şap Uygulamaları
• Yapısal Taşıyıcı Betonarme Sistemler
• Tamir ve Yapıştırma Harçları
• Prefabrik Elemanlar
• Bitümlü Karışımlar
• Püskürtme Beton

BF-12mm Özellikler & Avantajlar

• Plastik betondaki rötre ve büzülme çatlaklarını azaltır.
• Betonu üç boyutlu olarak donatılandırır.
• Segregasyonu / ayrışmayı azaltır.
• Betonu sünek hale getirir tokluk kazandırır.
• Betonun geçirgenliğini azaltır.
• Betonun darbe dayanımını artırır.
• Betonun basınç ve eğilme mukavemetini artırır.
• Asit ve bazlardan etkilenmez, degrade olmaz.
• Donatının korozyonunu ve paslanmasını geciktirir.
• Betonun dağılmasını ve parçalanmasını önler, depremde daha az hasar görür ve çökme riski azalır.
• Aşındırıcı kimyasallara karşı dayanımı artırır.
• Yüzey aşınmasını, tozumasını, ufalanmasını ve pullanmasını engeller.

BF-12mm Katılım Oranları

BETONFIBER®12 – 12mm uzunluğunda ve 600 gr’lık suda eriyen paketler halindedir.
Genel standartlar esas alındığında, 1m3 beton için en az 0,6 Kg lif kullanılmalıdır.
BETONFIBER®12 Polipropilen Elyaflar suda çözünebilir özel torbaları sayesinde harcın içerisine olduğu gibi katılabilir. Beton santrali, mikser veya betoniyer içine her metreküp için bir paket ilave edilir. 5 dakika yüksek devirde karıştırıldıktan sonra, BETONFIBER®12 Elyaf demetleri çözülür ve milyonlarca lif beton harcının tamamına homojen bir şekilde dağılır. Fazla karıştırmanın ürünün performansına bir zararı yoktur. Yüksek aşınma direnci
ve mikro donatı yoğunluğu gereken yerlerde BETONFIBER®12 Elyaf dozajı, beton hacmine göre üç katına (1.8 kg / m3 ‘e kadar) çıkarılabilir.

BF-12mm Teknik Özellikleri

Standart : ASTM CIII6 CE, EN 14889-2
BBA 92/2830
Görünüm : Doğal Beyaz Lif
Tip : Polipropilen
Saflık : %100 Saf
Yoğunluk : 0.91 g/cm³
Uzunluk : 12 mm
Kesit & Çap : Dairesel, 18μm –20μm

BF-12mm Uygulama Alanları

• Saha Betonları ve Şap Uygulamaları
• Yapısal Taşıyıcı Betonarme Sistemler
• Tamir ve Yapıştırma Harçları
• Prefabrik Elemanlar
• Bitümlü Karışımlar
• Püskürtme Beton

BF-12mm Özellikler & Avantajlar

• Plastik betondaki rötre ve büzülme çatlaklarını azaltır.
• Betonu üç boyutlu olarak donatılandırır.
• Segregasyonu / ayrışmayı azaltır.
• Betonu sünek hale getirir tokluk kazandırır.
• Betonun geçirgenliğini azaltır.
• Betonun darbe dayanımını artırır.
• Betonun basınç ve eğilme mukavemetini artırır.
• Asit ve bazlardan etkilenmez, degrade olmaz.
• Donatının korozyonunu ve paslanmasını geciktirir.
• Betonun dağılmasını ve parçalanmasını önler, depremde daha az hasar görür ve çökme riski azalır.
• Aşındırıcı kimyasallara karşı dayanımı artırır.
• Yüzey aşınmasını, tozumasını, ufalanmasını ve pullanmasını engeller.

BF-12mm Katılım Oranları

BETONFİBER®19 -19 mm uzunluğunda ve 900 gr’lık suda eriyen kağıt paketler halindedir.
Genel standartlar esas alındığında, 1m3 beton için en az 0,9 Kg lif kullanılmalıdır.
BETONFİBER®19 Polipropilen Elyaflar suda çözünebilir özel torbaları sayesinde harcın içerisine olduğu gibi katılabilir. Beton santrali, mikser veya betoniyer içine her metreküp için bir paket ilave edilir. 5 dakika yüksek devirde karıştırıldıktan sonra, BETONFİBER®19 Elyaf demetleri çözülür ve milyonlarca lif beton harcının tamamına homojen bir şekilde dağılır. Fazla karıştırmanın ürünün performansına bir zararı yoktur. Yüksek aşınma direnci ve mikro donatı yoğunluğu gereken yerlerde BETONFİBER®19 Elyaf dozajı, beton hacmine göre iki katına (1.8 kg / m3 ‘e kadar) çıkarılabilir.

BF-12mm Teknik Özellikleri

Standart : ASTM CIII6 CE, EN 14889-2
BBA 92/2830
Görünüm : Doğal Beyaz Lif
Tip : Polipropilen
Saflık : %100 Saf
Yoğunluk : 0.91 g/cm³
Uzunluk : 19 mm
Kesit & Çap : Dairesel, 18μm –20μm

null
beton siva

Beton ve Alçı Sıvalar

sapbetonlari

Şap Betonları

Enustriyelsahabetonlari

Endüstriyel Şap Betonları ve Saha Betonları